Wtorek, 07 lipca 2020, Estery, Metodego, Kiry

Dworcowa najludniejszą ulicą w Olsztynie

Według rankingu opracowanego przez jedną z lokalnych gazet przy ulicy Dworcowej mieszka 11 341 osób, co daje absoluty rekord w mieście. Nawet ulice na nowych osiedlach nie posiadają takiej liczby mieszkańców.

Większość budynków przy ulicy Dworcowej stanowią zasoby SM „Pojezierze”, które zaczynają się praktycznie od jej początku, czyli od okolic dworca kolejowego - ściślej od ulicy Kętrzyńskiego.

W latach 60-tych XX w. MSM „Pojezierze” wzniosła właśnie tam jedne z pierwszych punktowców. Spółdzielcze bloki ciągną się aż do końca Dworcowej, czyli do skrzyżowania z dawną ulicą Pstrowskiego. Biegnąca przez prawie centrum Olsztyna Dworcowa jest ważną arterią komunikacyjną miasta. Dla mieszkańców południowych dzielnic stwarza bezpośrednią możliwość dotarcia do dworca kolejowego, któremu też zawdzięcza swą nazwę. W przeszłości - aż do transformacji ustrojowej w 1989 roku - nosiła nazwę ulicy Kaliningradzkiej.

Dworcowa biegnie przez dwa spółdzielcze osiedla. Starsze „Pojezierze”, którego naturalną granicę stanowi, przecinająca Dworcową, Aleja Piłsudskiego i młodszy „Kormoran”. Jeszcze na przełomie latach 60/70-tych XX wieku na terenach obecnej Dworcowej, które zajmuje właśnie „Kormoran” ciągnęły się pola i pasły się krowy. Wizerunek Dworcowej zmienił się znacznie w ostatniej dekadzie, kiedy to szarzyznę blokowisk wyparły pastelowe elewacje ocieplonych budynków oraz zadbane tereny zielone w ich otoczeniu.

 Zobaczmy jak Dworcowa wyglądała kiedyś i jak prezentuje się dziś.

 

Fot. A. Wróblewka, A. Stachurski, R. Chodor, zbiory pryw. J. Piekarski, arch. spółdzielni

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.