Sobota, 20 kwietnia 2019, Agnieszki, Czesława, Amalii

DOBRO SPÓŁDZIELNI A WYBORY

Ruch  Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych  i  Polskiej Spółdzielczości organizuje w finale prezydenckiej kampanii wyborczej wyjazd na zaproszenie Pawła Kukiza do Lubina na spotkanie z Andrzejem Dudą.

Termin spotkania ma być podany na www.kukiz.org .  Poniżej przybliżamy treść pisma z dwoma pytaniami, na które mamy nadzieję uzyskać pozytywne odpowiedzi od kandydata do Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

            "Po pierwsze: czy Pan, w przypadku objęcia Urzędu Prezydenta RP  podejmie inicjatywę ustanowienia dobrego prawa spółdzielczego, wzorowanego na tym z 1920 roku, i zgodnego z ustawodawstwem w czołowych krajach europejskich.

            Po drugie: czy w przypadku uchwalenia przez Sejm RP i Senat RP szkodliwej ustawy – a na to się zanosi, zgłosi Pan, jako Prezydent RP,  swoje weto.

            Pytania te poprzedziliśmy krótkim uzasadnieniem, w którym wskazujemy na trudną sytuację w jakiej znalazły się nasze spółdzielnie mieszkaniowe i ich  członkowie po wprowadzeniu  szeregu niekorzystnych dla spółdzielni ustaw, poczynając od ustawy z 1990 roku poprzez ustawę z 2000 roku  inspirowaną fałszywą ideologią likwidowania spółdzielni mieszkaniowych. Napisaliśmy też, że  przygotowywany obecnie przez Nadzwyczajną Komisję Sejmową (NPS) projekt ustawy jawi się jako jeszcze gorszy od aktualnie obowiązującego ustawodawstwa."

Krajowy koordynator Ruchu  Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych  i  Polskiej Spółdzielczości nadmienia, że na Bronisława Komorowskiego nie możemy liczyć. Pozostał  głuchy na liczne apele kierowane do niego, jako urzędującego Prezydenta, w tym na Apel Ruchu podjęty na I Ogólnopolskiej Konferencji  z 16 stycznia 2014 r., jak również na pismo z 14 kwietnia br. skierowane do niego, jako do kandydata na Urząd Prezydenta RP. Załączamy treść tego pisma  wraz z odpowiednim pismem przewodnim do Sztabu Wyborczego Bronisława Komorowskiego.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.