Niedziela, 09 sierpnia 2020, Romualda, Romana, Ireny

Cała prawda o podwyżkach

Ostatnio media nieprzychylne spółdzielczości mieszkaniowej upowszechniają informacje o wysokich kosztach eksploatacji mieszkań spółdzielczych. Tymczasem według opublikowanego niedawno raportu Głównego Urzędu Statystycznego, średnia stawka eksploatacyjna w naszej spółdzielni (łącznie z odpisem na remonty) wynosząca 2, 73 zł/m2 miesięcznie jest niższa niż średnia dla wspólnot mieszkaniowych w kraju (2,85 zł/m2 miesięcznie).

Dodatkowo, większość starszych wspólnot, powstałych na bazie zasobów komunalnych, nie ponosi kosztów utrzymania terenów zewnętrznych (osiedlowa zieleń, place zabaw, boiska, siłownie plenerowe). Spółdzielnie takie wydatki muszą ponosić. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że w naszej spółdzielni w 2019 roku były cztery (a nawet pięć) podwyżek opłat za mieszkanie. Za te wszystkie podwyżki odpowiedzialność ponosi jakoby zarząd spółdzielni, co jest oczywiście nieprawdą. Jaka zatem jest prawda?  

Pierwsza podwyżka to zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych, czyli naszych śmieci. Od 1 kwietnia uchwałą Rady Miasta Olsztyna stawka wzrosła z 9, 80 zł/osobę miesięcznie do 18, 00 zł! Czyli aż o 84%! Ten porażający wzrost opłat, zakrawający bez mała na żart primaaprilisowy, sprawiał, że 3-osobowa rodzina płaci miesięcznie za odbiór odpadów o 24,60 zł więcej.

Druga podwyżka dotyczy zimnej wody i ścieków. Od 14 czerwca 2019 r. cena z kwoty 10,76 za metr sześcienny, wzrosła do 11,20 zł, czyli o 4 %. Przeciętna rodzina płaci 4 zł więcej miesięcznie. Decyzję o wzroście cen wody i ścieków podjął Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie.

Trzecia podwyżka – energia cieplna. Poprzez zmianę taryfy przez Michelin Polska SA od 1 lipca o 5% wzrosły zaliczki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Miesięczny wzrost kosztów ogrzewania mieszkania o powierzchni 50 m2 wyniósł 4, 00 zł, zaś kosztów podgrzania wody 2, 00 zł.

Czwarta zmiana – zmiana, bo również obniżka opłat – to koszty eksploatacji zależne od spółdzielni. Od 1 września 2019 r. nastąpiła zmiana stawek. Dla 70 % mieszkańców wzrosły one średnio o 15 groszy za metr kwadratowy powierzchni. Za typowe mieszkanie kwota wzrostu wynosi 7, 50 zł miesięcznie. Jednocześnie dla 18 % mieszkańców stawka eksploatacyjna zmalała średnio o 10 groszy za metr kwadratowy. Dla 12 % nie uległa zmianie.

Piąta podwyżka dotyczy 30 budynków, w których już wykonane remonty znacznie przekroczyły zebrane na nie środki lub na planowane remonty mieszkańcy danego budynku środków nie mają. Odpisy na remonty w tych budynkach wzrosły od 50 groszy na metr kwadratowy mieszkania do 1 zł.

Jak widać dla typowego mieszkania suma podwyżek wyniosła 42,10 zł miesięcznie. W tym tylko 7, 50 zł zależało od spółdzielni. Pozostałe nastąpiły w efekcie działań instytucji zewnętrznych. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na kształtowanie się wysokości opłaty eksploatacyjnej na przestrzeni lat. Obecnie średnia stawka dla członka naszej spółdzielni wynosi 1, 38 zł m2, taka stawka obowiązywała w roku 2002. Przez 17 lat, mimo inflacji, nie wzrosła, wręcz spadła do 1,25 zł za m2. Dla przykładu cena wody i ścieków w Olsztynie wynosiła wówczas 4, 16 zł za m3 (wzrost o 269 %).

Oczywiście koszty funkcjonowania spółdzielni na przestrzeni tych kilkunastu lat rosły. Dlaczego stawka eksploatacyjna nie rosła lecz malała? Jest to wynik gospodarnego działania pracowników i zarządu spółdzielni, wprowadzonych działań oszczędnościowych, efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów materialnych (uzyskiwania zysków z działalności gospodarczej). Nasza spółdzielnia jest również liderem wykorzystania środków z funduszy europejskich. Dodatkowo nasi mieszkańcy na co dzień widzą w jakim stanie utrzymywane są nieruchomości wspólne. Fakt oszczędnego wydawania funduszy w żadnym razie nie odbił się negatywnie na stanie technicznym oraz estetycznym budynków i osiedli.

 Roman Chodor

Wiceprezes ds. eksploatacji

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.