Niedziela, 29 marca 2020, Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle, czyli jak utrudnić życie złodziejom

Wzrastająca przestępczość i towarzyszący temu zjawisku strach są powodem coraz większego społecznego zaniepokojenia na całym świecie, także w Polsce. Dlatego tak bardzo potrzebne są odpowiednie rozwiązania systemów zabezpieczających. Nie chodzi o to, żeby z domu zrobić fortecę, ale by mieszkańcy czuli się bezpiecznie.

 

W książce Steve’a Crouch’a , Henriego Shaftoe i Roya Fleminga przeanalizowano możliwości zmniejszenia liczby przestępstw i innych zagrożeń w wyniku tworzenia bezpiecznych domów i osiedli. Omówiono również elektroniczne systemy alarmowe i monitoringu audiowizualnego, a także sposób ich działania w połączeniu z tradycyjnymi zabezpieczeniami mechanicznymi. Opisane w książce techniczne środki ochrony dotyczą przede wszystkim mieszkań i budynków użyteczności publicznej.

Zachętą dla włamywaczy jest najczęściej możliwość łatwego dostania się do budynku czy mieszkania oraz opuszczenia okradanego pomieszczenia bez wzbudzenia podejrzeń. Trzeba jednak pamiętać, że każda bariera w postaci sprawnego systemu zabezpieczeń na ogół zniechęca przestępcę. Dlatego nie ułatwiajmy im zadania i róbmy tak, aby utrudnić życie potencjalnym złodziejom. Należy jednak podkreślić, że choć techniczne środki ochrony odgrywają ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa publicznego, to same nie są w stanie całkowicie rozwiązać problemu przestępczości na danym terenie. Idealnym rozwiązaniem jest włączenie ich do kompleksowego programu ochrony, który obejmuje również działania prewencyjne i socjalne oraz właściwe zarządzanie osiedlami mieszkaniowymi.

Tworząc system ochrony należy patrzeć kompleksowo biorąc pod uwagę również sytuacje awaryjne. Jeżeli wejście do budynku lub mieszkania jest utrudnione ze względu na źle zaprojektowany system ochrony, to służby ratownicze nie będą w stanie udzielić pomocy w nagłych wypadkach (pożar, zagrożenie życia), gdyż często nie dysponują odpowiednim sprzętem do wyważania drzwi lub przecinania krat w oknach. Dlatego tak bardzo jest ważne, aby każdy projekt usprawnienia systemu ochrony budynku lub wprowadzenie nowych elementów zabezpieczających powinno się uzgodnić z właściwymi służbami pożarniczymi. Natomiast indywidualne projekty trzeba zgłosić do administratora.

Bezpieczne mieszkanie

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.