Wtorek, 17 maja 2022, Sławomira, Paschalisa, Weroniki
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie

zawiadamia, że w dniach od 01-06-2022r. do 14-06-2022r.

odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.


Porządek obrad i terminarz Walnego Zgromadzenia na rok 2022.

Ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie  ul. Kołobrzeska 13, informuje, że dnia 18.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni pok. 222 odbędzie się:

 

ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych w budynku przy:

 

1. ul. Kołobrzeskiej 13L/74, powierzchnia użytkowa 38,80 m2, VI piętro,

cena wywoławcza 184 800,00 zł,


2. ul. Pana Tadeusza 7/25, powierzchnia użytkowa 48,20 m2, VIII piętro,
cena wywoławcza 237 500,00 zł,

        

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które nabyły od Spółdzielni w okresie 2 lat poprzedzających przetarg, co najmniej 2 lokale w drodze przetargu oraz gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na 3 dni przed terminem przetargu. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Nr  33 1020 3541 0000 5902 0112 7547.

Dowód wpłaty wadium należy przedstawić podczas przetargu w biurze Spółdzielni (pok. 222).

Wylicytowaną wartość mieszkania wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 31 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni, o ile osoba, która wygrała przetarg nie wniosła na konto Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Opłatę za przekształcenie gruntu przypadającego za dany lokal, koszty zawarcia umowy oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.

Spółdzielnia może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal mieszkalny w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Pojezierze” ul. Kołobrzeska 13G
tel. (89) 537-33-60.

Bliższych informacji o przetargu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 111,
tel. (89) 537-33-13, -32.

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie. Poszukujemy pracownika na stanowisko: konserwator zieleni.Wymagania: dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Ewentualne pytania oraz CV proszę kierować na adres: d.zaniecki@smp.olsztyn.pl

tel. 603  798  647

lub osobiście: Administracja Osiedla "Kormoran" ul. Wyszyńskiego 20 (Dział  Zieleni)

Oświadczenie mające wpływ na opłatę za gaz.

Formularz dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą w mieszkaniu.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.