Środa, 25 kwietnia 2018, Jarosława, Marka, Elwiry
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Zmiana okresu rozliczeniowego wody

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie zatwierdzonym Uchwałą nr 1/1/20018 Rady Nadzorczej – rozliczenia będą wykonywane w okresach półrocznych (nie kwartalnych). Powyższa Informacja była przekazana do Państwa wiadomości wraz z kwartalnym rozliczeniem wody za IV kwartał 2017 r. Najbliższe rozliczenie wody zostanie wykonane w lipcu za okres styczeń – czerwiec 2018 r.

Hanna Wnorowska-Figurowicz

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

Eksploatacji i Rozliczeń 

 

Rośliny kontra psy

Nie tyle psy, co ich mocz. W kontakcie z nim część roślin niestety żółknie i usycha. Na terenie naszej spółdzielni również obserwujemy tego skutki.

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2018 r.

 

lp

uchwała w sprawie

Wyniki głosowania

 
 

za

przeciw

%

 

1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

713

1

99,86

 

2

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.

707

1

99,86

 

3

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

711

0

100,00

 

4

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

718

6

99,17

 

5

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

712

4

99,44

 

6

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

721

4

99,45

 

7

Uchwalenie zmian do statutu

719

8

98,90

 

8

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

726

1

99,86

 

9

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.

728

2

99,73

 

10

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (10mln)

710

4

99,44

 

11

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz Gminy Olsztyn

730

1

99,86

 

12

Zawarcia umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych na rzecz 3 osób.

540

0

100,00

 

W obradach walnego zgromadzenia wzięło udział 796 członków spółdzielni na 11286 uprawnionych.

 
 

 

Zakończenie sezonu grzewczego

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Informujemy o planowanym


 zakończeniu sezonu grzewczego.


 Po terminie 10.05.2018 r. należy całkowicie


otworzyć zawory grzejnikowe, co


 zapobiegnie zapowietrzeniu instalacji


oraz zablokowaniu zaworów w przyszłym


sezonie grzewczym.

Już kwitną magnolie

Magnolie, których na terenie spółdzielni rośnie ponad 80, właśnie obsypują się kwiatami. Te urokliwe krzewy kwitną stosunkowo krótko, więc warto zatrzymać się, choć na chwilę, aby podziwiać ich urodę. 

Wspieramy Światowe Dni Bajki

Nasza spółdzielnia od kilku lat patronuje tej imprezie, której rolą jest m.in. promowanie czytelnictwa. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu na plakat XII edycji ŚDB.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.