Środa, 22 listopada 2017, Cecylii, Marka, Maura
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13, informuje, że dnia 12.12.2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni pok. 222 odbędzie się:

ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 51/89, o powierzchni użytkowej 37,90 m2, I piętro, cena wywoławcza 115 900,00 zł. 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które nabyły od Spółdzielni w okresie 2 lat poprzedzających przetarg, co najmniej 2 lokale w drodze przetargu oraz gminy. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na 3 dni przed terminem przetargu. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547.

Wylicytowaną wartość mieszkania wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie
21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni, o ile osoba, która wygrała przetarg nie wniosła na konto Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Opłatę za przekształcenie gruntu przypadającego za dany lokal, koszty zawarcia umowy oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.

Spółdzielnia może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal mieszkalny w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20 tel. (89) 534-13-96.

Bliższych informacji o przetargu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 111, tel. (89) 537-33-13, -32.

 

 

Bawimy się i pomagamy

Już dziś zapraszamy na wyjątkową imprezę mikołajkową do klubu Agora. 2 grudnia pokazom tanecznym będzie towarzyszyła rejestracja potencjalnych dawców szpiku, którego potrzebuje chory chłopiec.

Oferta najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 zapraszado składania ofert na wynajem nw. lokalu mieszkalnego: 

 

 

 

Pana Tadeusza 16/12, pow. użyt. 32,30 m2,  parter

 

 

min. stawka czynszu               od 12,40 zł/m2/m-c

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 01.12.2017 r. na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe.  Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 (pok. 124),  w terminie do 05.12.2017 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 05.12.2017 r. o godz. 1300. Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi trzykrotoność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz oraz pozostałe opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz oraz pozostałe opłaty naliczane będą od dnia, w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować sięz Administracją Osiedla „Pojezierze” ul. Kołobrzeska 13G tel. (89) 537-33-60.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu okazjonalnego należy kontaktować się z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym (pok. 111) przy
ul. Kołobrzeskiej 13 w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13,-32.

 

Tel. kontaktowy:

(89) 537-33-13

(89) 537-33-32

 

 

Co daje spółdzielczość (film)

Historia spółdzielczości, jest starsza niż historia SM „Pojezierze”. Jednak spółdzielnia to nie tylko budynki i pieniądze, to przede wszystkim olbrzymia społeczność oraz piękna forma zrzeszania się, aby osiągnąć wspólne cele. Więcej o zaletach spółdzielczości w materiale filmowym.

 

17 listopada Dniem bez Długów

Kwestia zadłużenia jeszcze nie tak dawno należała do tematów tabu. A czy ktoś z nas mógłby przypuszczać, że obecnie w naszym kalendarzu pojawiło się nowe święto? A konkretnie „Dzień bez Długów”, który przypada właśnie dziś.

Przeżyjmy to jeszcze raz (film)

Od uroczystej gali jubileuszu 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”, która odbyła się 14 października w olszyńskiej filharmonii minął już prawie miesiąc. Wspomnienia z tej niezwykłej uroczystości zostaną na dłużej. Jednak, aby je odświeżyć zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z tego wydarzenia

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.